Introductie Kop van Noord-Holland

De Kop van Noord-Holland heeft op dit moment 38 bedrijventerreinen verspreid over de 4 gemeenten. De terreinen beslaan in totaal 870 hectare grond waarvan nog ongeveer 100 hectare vrij beschikbaar is.

De regio Kop van Noord-Holland is onderdeel van de Greenport Noord-Holland Noord. Agribusiness is hier dan ook een sterke bedrijfstak. Langs de A7 ligt het grootschalige glastuinbouwgebied Agriport A7 en in de omgeving van Harenkarspel zijn verschillende  zaadveredelingsbedrijven gevestigd die de krachten hebben gebundeld in het kenniscluster Seedvalley.

De strategische ligging van Den Helder aan de Noordzee, de aanwezigheid van de Marine en de vele offshorebedrijven maken van de regio Kop van Noord-Holland hét centrum voor offshore, marine en maritieme bedrijvigheid.

Daarnaast is de regio sterk in kennis en innovatie. Een van de belangrijkste spelers op dit gebied is het kenniscentrum ECN en de NRG reactor in Petten waar onder andere medische isotopen worden ontwikkeld en geproduceerd. Op Texel wordt de NIOZ kennishaven verder ontwikkeld tot het Centre of Excellence for Marine Innovation, waar wetenschappelijk en toegepast onderzoek plaatsvindt naar alles wat met de zee te maken heeft.
Initiatief van: Powered by:

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.